Profile Picture
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
Buriram Provincial Education Office
ยืนยันระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2564
ขณะนี้มีผู้สมัครออนไลน์อยู่ 0 คน
© 2021 Buriram Provincial Education Office

0 คน

Applicant is registered

ผู้สมัครที่ลงทะเบียนเลือกจังหวัดแล้ว

0 จังหวัด

Province is registered

จังหวัดที่ผู้สมัครลงทะเบียนแแล้ว

ติดต่อสอบถาม

Support

ผู้สมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไปยังเฟสบุ๊ค
แสดงข้อมูลที่ผู้สมัครลงทะเบียนแล้ว (แยกตาม : วิชาเอก)
แสดงข้อมูลที่ผู้สมัครลงทะเบียนแล้ว (แยกตาม : จังหวัด)

การลงทะเบียนเลือกจังหวัด
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลผู้สมัครสอบ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ไม่ลงทะเบียนเลือกจังหวัดถือว่ามีความประสงค์สอบที่จังหวัดบุรีรัมย์
© 2021 Buriram Provincial Education Office